Huỳnh Mai Phương -VPBank

Tuyển cộng tác viên

Đỗ Anh Phú - MaritimeBank

Dương Văn Huyền - MaritimeBank

Lê Quốc Tuấn - MaritimeBank

Nguyễn Thị Bích Thủy - VPBank

Team Leader VPBank

 MXH StudentZone - TTS hợp tác đào tạo nhân lực và giới thiệu việc làm cho sinh viên  

Đăng ký học

Truy cập sieure.studentzone.vn để đăng ký học giá rẻ, giảm đến 45%

 
Video clip


 
Thống kê
 
Chia sẻ
 
Hỗ trợ trực tuyến


 Hotline: 0918.354.246

 hoặc www.StudentZone.vn

      (08) 3510 6889

 
Quảng cáo

Kinh Doanh Trên Internet

Làm thẻ tín dụng miễn phí

LÀM THẺ TÍN DỤNG

Tuyển dụng công tác viên Sale và giám sát

Sales & Giám Sát Bán Hàng 


 
Đối tác
 
FACEBOOK

 

Đề thi tín dụng SACOMBANK 2012

 

 

ĐỀ THI TÍN DỤNG SACOMBANK

Câu hỏi 1: Theo Luật các tổ chức tín dụng, tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá:

A/ 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng

B/ 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng

C/ 15% vốn pháp định của tổ chức tín dụng

D/ 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng

Câu hỏi 2: Theo Bộ Luật dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi:

A/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

B/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

C/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

D/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Câu hỏi 3: Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai do cấp có thẩm quyền nào ban hành ?

A/ Chính phủ

B/ Thủ tướng Chính phủ

C/ Bộ Tài nguyên và Môi trường

D/ Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng

Câu hỏi 4: Cổ tức là số tiền hàng năm công ty trả cho mỗi cổ phần được trích từ:

A/ Doanh thu công ty

B/ Các quỹ của công ty

C/ Vốn điều lệ của công ty

D/ Lợi nhuận của công ty

Câu hỏi 5: Theo Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng: “... Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba...”. Trong trường hợp vay vốn có bảo đảm bằng tài sản thì nhận định nào dưới đây là đúng ?

A/ Tổ chức tín dụng được quyền cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

B/ Khách hàng bắt buộc phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.

C/ Khách hàng được vay tín chấp.

D/ Cả A, B, C đều sai.

Câu hỏi 6: Hệ số thanh toán nhanh của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào các khoản mục sau trên bảng cân đối kế toán:

A/ vốn bằng tiền và tổng nợ phải trả

B/ vốn bằng tiền và nợ ngắn hạn

C/ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tổng nợ phải trả

D/ tổng nợ phải thu và tổng nợ phải trả

Câu hỏi 7: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , hạn mức phải khai báo với Hải quan cửa khẩu khi xuất nhập cảnh đối với ngoại tệ USD tiền mặt là:

A/ 4.000 USD trở lên B/ 5.000 USD trở lên

C/ 6.000 USD trở lên D/ 7.000 USD trở lên

Câu hỏi 8: Lãi suất tăng sẽ gây ra:

A/ tăng vay mượn và giảm tín dụng cho vay

B/ giảm vay mượn và tăng tín dụng cho vay

C/ tăng vay mượn và tăng tín dụng cho vay

D/ giảm vay mượn và giảm tín dụng cho vay

Câu hỏi 9: Vòng quay vốn lưu động của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là thương số giữa:

A/ doanh thu thuần và tổng tài sản lưu động bình quân

B/ doanh thu thuần và nợ ngắn hạn

C/ doanh thu thuần và vốn chủ sở hữu bình quân

D/ doanh thu thuần và vốn lưu động bình quân

Câu hỏi 10: Vấn đề nào sau đây là kém quan trọng nhất khi cho vay ?

A/ Mục đích của khoản vay B/ Có tài sản bảo đảm

C/ Phương thức trả nợ D/ Số tiền vay

  Nguồn : Giải Pháp Đào Tạo TTS

Tin liên quan
 + Đề thi tín dụng VPBANK 2007
 + 51 câu thi trắc nghiệm vào Ngân hàng
 + Đề thi trắc nghiệm vào ngân hàng
 + Đề thi tín dụng ngân hàng LienVietPostBank
 + Đề thi chuyên viên QHKH của ngân hàng An Bình (2010)
 + Đề thi tuyển tín dụng Eximbank 2010
 + Đề thi tín dụng ngân hàng SHB 2012
 + Đề thi nghiệp vụ tín dụng của NH Đại Á 2012